برچسب زده شده: 95 رفتند

مردم نوروز 95 بیشتر به موزه‌ها و بناهای تاریخی رفتند

مردم نوروز 95 بیشتر به موزه‌ها و بناهای تاریخی رفتند

مردم نوروز 95 بیشتر به موزه‌ها و بناهای تاریخی رفتندمدیر اداره کل موزه‌ها از افزایش 10 درصدی ورود گردشگر به برخی بناهای تاریخی در کشور خبر داد. مردم نوروز 95 بیشتر به موزه‌ها و...