برچسب زده شده: 95 عاری

اجرای «طرح جامع دانشگاه عاری از دخانیات» از سال 95

اجرای «طرح جامع دانشگاه عاری از دخانیات» از سال 95

مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت “سازمان امور دانشجویان” وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از اجرای طرح جامع دانشگاه عاری از دخانیات در سال 95 خبر داد. میهن دانلود ترانه