حقوق بازنشستگان 1 روز هم با تاخیر پرداخت نشده است

مشاورمدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه پرداخت حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی با 40 و یا 50 روز تأخیر به هیچ وجه صحت ندارد، اظهار کرد: در راستای طرح پرداخت متمرکز حقوق و بر اساس جدولی که در ابتدای اجرای این طرح منتشر شد، در پرداخت حقوق بازنشستگان حتی یک روز هم تاخیر نداشته‌ایم.

عکس های جدید

صبحانه

ممکن است بپسندید...