دشمن به دنبال نفوذ در تصمیم گیری سیاستمداران و اعتقادات مردم است

رئیس دستگاه قضا گفت: عملکرد قوه قضائیه در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی و در روند رسیدگی به پرونده های کلان و مفاسد اقتصادی قابل قبول بوده است.

خبر دانشجویی

ممکن است بپسندید...