واکنش مشاور روحانی به ادعای یک رسانه غربی درباره سفر روحانی به پاکستان

واکنش مشاور روحانی به ادعای یک رسانه غربی درباره سفر روحانی به پاکستان

مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور گفت: دستاوردهای سفر روحانی به پاکستان تحت‌الشعاع تبلیغات شبکه‌های سعودی-صهیونی قرار گرفته است.

واکنش مشاور روحانی به ادعای یک رسانه غربی درباره سفر روحانی به پاکستان

(image)

مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور گفت: دستاوردهای سفر روحانی به پاکستان تحت‌الشعاع تبلیغات شبکه‌های سعودی-صهیونی قرار گرفته است.
واکنش مشاور روحانی به ادعای یک رسانه غربی درباره سفر روحانی به پاکستان

خبر دانشجویی

آخرین اخبار ورزشی

ممکن است بپسندید...