تب برفکی همچنان در ایلام قربانی می‌گیرد

تب برفکی همچنان در ایلام قربانی می‌گیرد
مسئول روابط عمومی دامپزشکی ایلام گفت: در حال حاضر واکسیناسیون علیه تب برفکی فقط در اطراف کانون‌های ابتلا انجام می‌گیرد و اگر دامدارانی قصد پیشگیری دارند می‌توانند از طریق بخش خصوص اقدام کنند.

تب برفکی همچنان در ایلام قربانی می‌گیرد

مسئول روابط عمومی دامپزشکی ایلام گفت: در حال حاضر واکسیناسیون علیه تب برفکی فقط در اطراف کانون‌های ابتلا انجام می‌گیرد و اگر دامدارانی قصد پیشگیری دارند می‌توانند از طریق بخش خصوص اقدام کنند.
تب برفکی همچنان در ایلام قربانی می‌گیرد

بک لینک رنک 4

فانتزی

ممکن است بپسندید...