مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی معرفی شد

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی معرفی شد

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی معرفی شد

«مصطفی صادق‌محمدی» مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی شد.
«مصطفی صادق‌محمدی» به عنوان مسئول جدید بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی انتخاب شد.

گفتنی است پیش از این «محمد صابر باغخانی پور» این مسئولیت را بر عهده داشت.
لازم به ذکر است محمدی دانشجوی رشته حقوق دانشگاه شهید بهشتی است و مسئول معاونت سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه بوده است.

ممکن است بپسندید...