سرنوشت “باداب‌سورت” پس ار 7 ماه ممنوعیت

سرنوشت “باداب‌سورت” پس ار 7 ماه ممنوعیت
7 ماه از اجرای طرح ممنوعیت ورود به «باداب سورت» می‌گذرد، اکنون دسترسی به دومین اثر طبیعی ملی بی‌آنکه تغییری در احیاء و ترمیم حوضچه‌ها ‌حاصل شده باشد، آزاد شده است. این را مردم محلی و البته راهنمایانی می‌گویند که تمام این 7 ماه ممنوعیت را بی‌وقفه در باداب سورت تور اجرا کرده‌اند.

سرنوشت “باداب‌سورت” پس ار 7 ماه ممنوعیت

7 ماه از اجرای طرح ممنوعیت ورود به «باداب سورت» می‌گذرد، اکنون دسترسی به دومین اثر طبیعی ملی بی‌آنکه تغییری در احیاء و ترمیم حوضچه‌ها ‌حاصل شده باشد، آزاد شده است. این را مردم محلی و البته راهنمایانی می‌گویند که تمام این 7 ماه ممنوعیت را بی‌وقفه در باداب سورت تور اجرا کرده‌اند.
سرنوشت “باداب‌سورت” پس ار 7 ماه ممنوعیت

خرید بک لینک

دانلود سریال و آهنگ

ممکن است بپسندید...