برگ برنده “غیرانقلابی‌ها” در ماجرای یاشار سلطانی و محمود صادقی

برگ برنده “غیرانقلابی‌ها” در ماجرای یاشار سلطانی و محمود صادقی

چه کسی فکر می کرد روزی یکی از همین نماینده های لیست امید در تهران امروز به عنوان قهرمان و علمدار مبارزه به اصلاح با مفاسد معرفی شده و هر روز در توئیترش افشاگری کند و رئیس فراکسیون شفاف سازی مجلس شود؟!

برگ برنده “غیرانقلابی‌ها” در ماجرای یاشار سلطانی و محمود صادقی

(image)

چه کسی فکر می کرد روزی یکی از همین نماینده های لیست امید در تهران امروز به عنوان قهرمان و علمدار مبارزه به اصلاح با مفاسد معرفی شده و هر روز در توئیترش افشاگری کند و رئیس فراکسیون شفاف سازی مجلس شود؟!
برگ برنده “غیرانقلابی‌ها” در ماجرای یاشار سلطانی و محمود صادقی

ممکن است بپسندید...