برچسب زده شده: برنده محمود

برگ برنده “غیرانقلابی‌ها” در ماجرای یاشار سلطانی و محمود صادقی

برگ برنده “غیرانقلابی‌ها” در ماجرای یاشار سلطانی و محمود صادقی

برگ برنده “غیرانقلابی‌ها” در ماجرای یاشار سلطانی و محمود صادقی چه کسی فکر می کرد روزی یکی از همین نماینده های لیست امید در تهران امروز به عنوان قهرمان و علمدار مبارزه به اصلاح...