مراسم اکران خصوصی انیمیشن “فهرست مقدس”

مراسم اکران خصوصی انیمیشن “فهرست مقدس”
مراسم اکران خصوصی انیمیشن “فهرست مقدس” با حضور اهالی هنر و رسانه در پردیس کوروش برگزار شد.

مراسم اکران خصوصی انیمیشن “فهرست مقدس”

مراسم اکران خصوصی انیمیشن “فهرست مقدس” با حضور اهالی هنر و رسانه در پردیس کوروش برگزار شد.
مراسم اکران خصوصی انیمیشن “فهرست مقدس”

ممکن است بپسندید...