برچسب زده شده: اکران

مراسم اکران خصوصی انیمیشن “فهرست مقدس”

مراسم اکران خصوصی انیمیشن “فهرست مقدس”

مراسم اکران خصوصی انیمیشن “فهرست مقدس”مراسم اکران خصوصی انیمیشن “فهرست مقدس” با حضور اهالی هنر و رسانه در پردیس کوروش برگزار شد. مراسم اکران خصوصی انیمیشن “فهرست مقدس” مراسم اکران خصوصی انیمیشن “فهرست مقدس”...