همبستگی جامعه بشری می تواند نظام بین الملل را به مفهوم واقعی “امنیت جمعی” و “صلح پایدار” رهنمون شود

همبستگی جامعه بشری می تواند نظام بین الملل را به مفهوم واقعی “امنیت جمعی” و “صلح پایدار” رهنمون شود
رئیس مرکز دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه در پیامی به مناسبت روز بین المللی همبستگی بشریت گفت: بی شک همبستگی جامعه بشری حلقه مفقوده‌ای است که می‌تواند نظام بین الملل را به مفهوم واقعی “امنیت جمعی” و “صلح پایدار” رهنمون شود.

همبستگی جامعه بشری می تواند نظام بین الملل را به مفهوم واقعی “امنیت جمعی” و “صلح پایدار” رهنمون شود

رئیس مرکز دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه در پیامی به مناسبت روز بین المللی همبستگی بشریت گفت: بی شک همبستگی جامعه بشری حلقه مفقوده‌ای است که می‌تواند نظام بین الملل را به مفهوم واقعی “امنیت جمعی” و “صلح پایدار” رهنمون شود.
همبستگی جامعه بشری می تواند نظام بین الملل را به مفهوم واقعی “امنیت جمعی” و “صلح پایدار” رهنمون شود

ممکن است بپسندید...