برچسب زده شده: مفهوم

همبستگی جامعه بشری می تواند نظام بین الملل را به مفهوم واقعی “امنیت جمعی” و “صلح پایدار” رهنمون شود

همبستگی جامعه بشری می تواند نظام بین الملل را به مفهوم واقعی “امنیت جمعی” و “صلح پایدار” رهنمون شود

همبستگی جامعه بشری می تواند نظام بین الملل را به مفهوم واقعی “امنیت جمعی” و “صلح پایدار” رهنمون شودرئیس مرکز دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه در پیامی به مناسبت روز بین المللی همبستگی بشریت...