خريد و فروش “بيت‌کوين” در کارگزاري‌ها تخلف است

خريد و فروش “بيت‌کوين” در کارگزاري‌ها تخلف است
رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص بيت‌‌کوين ” گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار در حال بررسي وضعيت بيت‌کوين براي ورود به اقتصاد کشور است و هنوز در اين مورد به نتيجه نرسيده است.

خريد و فروش “بيت‌کوين” در کارگزاري‌ها تخلف است

رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص بيت‌‌کوين ” گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار در حال بررسي وضعيت بيت‌کوين براي ورود به اقتصاد کشور است و هنوز در اين مورد به نتيجه نرسيده است.
خريد و فروش “بيت‌کوين” در کارگزاري‌ها تخلف است

ممکن است بپسندید...