برچسب زده شده: خريد “بيت‌کوين”

خريد و فروش “بيت‌کوين” در کارگزاري‌ها تخلف است

خريد و فروش “بيت‌کوين” در کارگزاري‌ها تخلف است

خريد و فروش “بيت‌کوين” در کارگزاري‌ها تخلف استرئيس سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص بيت‌‌کوين ” گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار در حال بررسي وضعيت بيت‌کوين براي ورود به اقتصاد کشور است...