تمدن نوین اسلامی راهی جز تحقق واقعی دانشگاه اسلامی ندارد

تمدن نوین اسلامی راهی جز تحقق واقعی دانشگاه اسلامی ندارد
رئیس دانشگاه آزاد با صدور پیامی خطاب به دانشجویان شرکت کننده در طرح «شمیم معرفت» گفت: برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی راهی جز تحقق واقعی دانشگاه اسلامی نیست.

تمدن نوین اسلامی راهی جز تحقق واقعی دانشگاه اسلامی ندارد

رئیس دانشگاه آزاد با صدور پیامی خطاب به دانشجویان شرکت کننده در طرح «شمیم معرفت» گفت: برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی راهی جز تحقق واقعی دانشگاه اسلامی نیست.
تمدن نوین اسلامی راهی جز تحقق واقعی دانشگاه اسلامی ندارد

ممکن است بپسندید...