آقای جهانگیری! روح برجام باک هواپیمای ظریف را هم پر نکرد

آقای جهانگیری! روح برجام باک هواپیمای ظریف را هم پر نکرد
معاون اول رئیس‌جمهور درحالی از اهمیت روح برجام سخن گفته است که به تازگی آلمان از سوخت‌رسانی به هواپیمای آقای ظریف در فرودگاه مونیخ خودداری کرد.

آقای جهانگیری! روح برجام باک هواپیمای ظریف را هم پر نکرد

معاون اول رئیس‌جمهور درحالی از اهمیت روح برجام سخن گفته است که به تازگی آلمان از سوخت‌رسانی به هواپیمای آقای ظریف در فرودگاه مونیخ خودداری کرد.
آقای جهانگیری! روح برجام باک هواپیمای ظریف را هم پر نکرد

ممکن است بپسندید...