جلسه علنی عصر مجلس برای ادامه اصلاح بودجه ۹۷ آغاز شد

جلسه علنی عصر مجلس برای ادامه اصلاح بودجه ۹۷ آغاز شد
جلسه علنی نوبت بعد از ظهر مجلس شورای اسلامی برای ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه ۹۷ آغاز شد.

جلسه علنی عصر مجلس برای ادامه اصلاح بودجه ۹۷ آغاز شد

جلسه علنی نوبت بعد از ظهر مجلس شورای اسلامی برای ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه ۹۷ آغاز شد.
جلسه علنی عصر مجلس برای ادامه اصلاح بودجه ۹۷ آغاز شد

ممکن است بپسندید...