ذره‌ای از افزایش توان موشکیمان کوتاه نمی‌آییم/ اهدای تابلو جنایت‌های صدام با سلاح‌های فرانسوی به سفیر فرانسه

ذره‌ای از افزایش توان موشکیمان کوتاه نمی‌آییم/ اهدای تابلو جنایت‌های صدام با سلاح‌های فرانسوی به سفیر فرانسه
بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق تابلویی از جنایت‌های صدام با استفاده از سلاح‌های فرانسوی را تقدیم سفیر فرانسه در کشورمان کرد.

ذره‌ای از افزایش توان موشکیمان کوتاه نمی‌آییم/ اهدای تابلو جنایت‌های صدام با سلاح‌های فرانسوی به سفیر فرانسه

بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق تابلویی از جنایت‌های صدام با استفاده از سلاح‌های فرانسوی را تقدیم سفیر فرانسه در کشورمان کرد.
ذره‌ای از افزایش توان موشکیمان کوتاه نمی‌آییم/ اهدای تابلو جنایت‌های صدام با سلاح‌های فرانسوی به سفیر فرانسه

ممکن است بپسندید...