رشد عجیب واردات؛ تراز تجارت خارجی منفی ۶ میلیارد دلار شد

رشد عجیب واردات؛ تراز تجارت خارجی منفی ۶ میلیارد دلار شد
بر اساس آمار گمرک، در یازده ماهه امسال تراز تجارت خارجی غیر نفتی منهای ۶ میلیارد دلار شد و در این مدت واردات ۲۳ درصد رشد کرد.

رشد عجیب واردات؛ تراز تجارت خارجی منفی ۶ میلیارد دلار شد

بر اساس آمار گمرک، در یازده ماهه امسال تراز تجارت خارجی غیر نفتی منهای ۶ میلیارد دلار شد و در این مدت واردات ۲۳ درصد رشد کرد.
رشد عجیب واردات؛ تراز تجارت خارجی منفی ۶ میلیارد دلار شد

ممکن است بپسندید...