شفر: به نظرم استقلال نماینده خیلی خوبی برای ایران است/ با تماشاگران العین را شکست می‌دهیم

شفر: به نظرم استقلال نماینده خیلی خوبی برای ایران است/ با تماشاگران العین را شکست می‌دهیم
سرمربی استقلال می‌گوید تیمش در بازی بعدی می‌تواند العین را شکست دهد.

شفر: به نظرم استقلال نماینده خیلی خوبی برای ایران است/ با تماشاگران العین را شکست می‌دهیم

سرمربی استقلال می‌گوید تیمش در بازی بعدی می‌تواند العین را شکست دهد.
شفر: به نظرم استقلال نماینده خیلی خوبی برای ایران است/ با تماشاگران العین را شکست می‌دهیم

ممکن است بپسندید...