نیمه اول؛ ذوب آهن ایران 1-0 الوحده امارات

نیمه اول؛ ذوب آهن ایران 1-0 الوحده امارات
شاگردان قلعه نویی در نیمه اول دیدار با الوحده پیروز شدند.

نیمه اول؛ ذوب آهن ایران 1-0 الوحده امارات

شاگردان قلعه نویی در نیمه اول دیدار با الوحده پیروز شدند.
نیمه اول؛ ذوب آهن ایران 1-0 الوحده امارات

ممکن است بپسندید...