• دسته‌بندی نشده

مسئول بسیج دانشجویی واحد تهران شمال معرفی شد

طی حکمی صادق شکوری به عنوان مسئول جدید بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال معرفی شد.
طی حکمی از طرف حمید بالایی مسئول ناحیه بسیج دانشجویی تهران بزرگ، صادق شکوری به عنوان مسئول جدید بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال معرفی شد.

گفتنی است، پیش از این احسان جباریان این مسئولیت را بر عهده داشت.

وی دانشجوی رشته مدیریت بازرگانی این دانشگاه است.

مسئول بسیج دانشجویی واحد تهران شمال معرفی شد

مسئول بسیج دانشجویی واحد تهران شمال معرفی شد

ممکن است بپسندید...