عادلانه سازی توزیع منابع مالی تعمیر و تجهیز خوابگاههای دانشجویی

معاون صندوق رفاه خبر داد؛

عادلانه سازی توزیع منابع مالی تعمیر و تجهیز خوابگاههای دانشجویی

عادلانه سازی توزیع منابع مالی تعمیر و تجهیز خوابگاههای دانشجویی

معاون امور دانشجویان صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم اعلام کرد: توزیع منابع مالی تعمیر و تجهیز خوابگاه ها دانشجویی برای سال آینده عادلانه سازی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فریبرز سجادی، از تدوین بانک اطلاعاتی جامع  از وضعیت خوابگاه های دانشجویی و عادلانه سازی توزیع منابع مالی در این زمینه خبر داد.

وی افزود: برهمین اساس ضرورت دارد سامانه خوابگاهی دانشگاه به سامانه صندوق متصل باشد و دانشگاه ها تا ۲۰ دی ماه ۹۸ فرصت دارند اطلاعات درخواست شده را ارائه کنند.

معاون امور دانشجویان صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در بخشنامه ای به دانشگاه ها تاکید کرد: در صورت عدم ارسال اطلاعات لازم در بازه زمانی مشخص شده امکان تعیین میزان کمک به تعمیر و تجهیز خوابگاه‌های دانشجویی آن دانشگاه در سال آینده وجود نخواهد داشت.

ممکن است بپسندید...