صدور احکام نمایندگان وزیر علوم در هیاتهای نظارت بر تشکلهای اسلامی

صدور احکام نمایندگان وزیر علوم در هیاتهای نظارت بر تشکلهای اسلامی

صدور احکام نمایندگان وزیر علوم در هیاتهای نظارت بر تشکلهای اسلامی

احکام ۲۰ نفر از نمایندگان وزیر در هیات های نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاه ها صادر شد، این نمایندگان از اعضای هیأت علمی و از میان افراد باتجربه و آشنا به مسائل سیاسی انتخاب می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، در راستای اجرای قسمت ج بند ۱-۴ آیین نامه تشکل های اسلامی دانشگاهیان در خصوص انتصاب نماینده وزیر در ترکیب «هیأت نظارت برتشکل های اسلامی دانشگاه» و بمنظور صدور احکام نمایندگان وزیری که مدت زمان احکام آنان در  دانشگاه متبوعشان به اتمام رسیده بود، پس از دریافت نظر مشورتی روسای دانشگاه ها و به پیشنهاد معاون فرهنگی اجتماعی و تأیید و حکم مقام عالی وزارت احکام نمایندگان وزیر در ۲۰ دانشگاه صادر شد.

همچنین نظر به بررسی های انجام شده، تعدادی از نمایندگان در سمت خود ابقاء شدند و از نمایندگانی که قبلاً در این سمت مشغول به فعالیت بودند با صدور تقدیرنامه هایی قدردانی به عمل آمد.

این نمایندگان از اعضای هیأت علمی و از میان افراد باتجربه و آشنا به مسائل سیاسی انتخاب می شوند و هدف از معرفی و حضور نمایندگان وزیر در این هیأت، ایجاد ارتباط نزدیک تر بین حوزه ستادی و دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، ایجاد توازن و تعادل در فضای سیاسی موجود در دانشگا ها و انتقال تجارب و ایجاد هماهنگی بیشتر در این حوزه است.

ممکن است بپسندید...