برچسب زده شده: فعالان دانشجویی

۳۰ ماه زندان برای فعال دانشجویی دانشگاه تهران

۳۰ ماه زندان برای فعال دانشجویی دانشگاه تهران

    رکنا: با رای شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، علی مظفری، از فعالان دانشجویی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، به اتهام شرکت در تجمع دانشجویی دانشگاه تهران به سی ماه حبس تعزیری...