برچسب زده شده: از بشر

‌”ونایی” گریزی از بشر ندارد

‌”ونایی” گریزی از بشر ندارد

‌به اعتبار گذشته پر شورم لبخندی تلخ می‌زنم، حال این روز و شب‌های من پر از بوی زمستان شده، دلم حال و هوای یک نفس بهار کرده… آیا سوزنده‌تر از این هم تقدیری هست؟...