برچسب زده شده: “چک جهانی

“چک چک” اردکان در انتظار ثبت جهانی

“چک چک” اردکان در انتظار ثبت جهانی

“چک چک” اردکان در انتظار ثبت جهانیاستان یزد که سال 95 را نیز با نام سال خوش آمدگویی به خود اختصاص داده است، تاکنون که بیش از نیمی از ایام تعطیلات نورزوی را پشت...